Palisada (franc. palissade, lat. palus, novolat. palisatta — „kolac”) ili prošćak, je ograda od drvenih pri vrhu zašiljenih balvana, greda ili kolaca, često međusobno povezanih letvama ili isprepletenim šibljem. Visina ograde je bila od 2,5 do 3,5 metara. Poznate su još u praistoriji, kada su služile za odbranu naselja, vojnih logora i tvrđava. Tokom Prvog i Drugog srpskog ustanka, palisadi igraju bitnu ulogu u fortifikaciji šančeva, kao odbrambeni bedemi, koji su stavljani na grudobran od šanca iza kog se krila pešadija i vojska i pucala u protivnike.

Palisada u keltskom selu.

U botanici je palisadno biljno tkivo sastavljeno od istih parenhimskih ćelija, povezano na način koji podseća na ogradu od kolja.

Spoljašnje veze uredi