Patologija je nauka o bolestima. Izučava morfološke i fiziološke promene nastale usled bolesti ili povreda. U sociološkom kontekstu, patologija označava i stanje u kome društvo ili institucije odstupaju od svoje normalne strukture i funkcija.

Patologija

Literatura

uredi

Spoljašnje veze

uredi