Plereji (Plearaei) su narod koje je živeo u primorju, zapadno od Rizonskog zaliva (Boka kotorska). Plereji su zajedno sa Ardijejima pustošili Iliriju, u vrijeme rimske vladavine, što je dovelo i do njihove deportacije u unutrašnjost.

Mapa Ilirije sa obeleženom oblasti Plereja