Pluralizam

Pluralizam (ili mnoštvenost) je filozofsko učenje o postojanju više oblika bitka (supstanci) i po kome je stvarnost sastavljena od mnoštva samostalnih bitnosti. Reč je latinskog porekla. Suprotno od pluralizma je monizam.