Zakon o pravima (engl. Bill of Rights) je ustavni zakon kojim se najčešće štite prava pojedinca u odnosu na državu. Može biti različito imenovan, zavisno od države do države i pravne tradicije, ali su najpoznatiji britanski i američki Zakon o pravima.

Američki Zakon o pravima (Bill of Rights)

Britanski Zakon o pravima uredi

Zakon o pravima je britanski državni zakon iz 1689, i dio je nepisanog Ustava Velike Britanije. Čine ga: Deklaracija o pravima, kojom je kruna ponuđena dinastiji Oranje; ograničenja kraljevske vlasti; Deklaracija o slobodama podanika i parlamenta prema kralju; dopuštenja kralju objave rata, proglašenja mira i raspuštanja parlamenta.

Američki Zakon o pravima uredi

Zakon o pravima je i naziv za prvih deset amandmana donesenih 1791. godine na Ustav SAD. Ovim amandmanima se štite prava pojedinca u odnosu na državu.

Spoljašnje veze uredi