Poema je lirsko-epska pesma ispevana u prvom licu, u kojoj se prepliću elementi lirske i epske poezije. Kompozicija poeme zasnovana je na razvijanju fabule. Poema je nastala u romantizmu

Autor ovakve vrste epske pesme je engleski pesnik Bajron i mnogi pesnici su prihvatili ovu vrstu epske poeme. Odlikuje se čestim pesnikovim prekidanjem epskog izlaganja i umetanjem ličnih emocija i razmišljanja, koji nekada nisu imali neposredne veze sa ličnostima i događajima u delu, već su izražavali pesnikovo raspoloženje u tom trenutku. Poema je duža pesma u kojoj se uočava razvijena fabula, ali su događaji i zbivanja prožeti lirikom.

Razvijena fabula je takođe jedan dramski element. Paradoksalno, romantičari, koji su razbili tri jedinstva drame, u svojim poemama opet su ih nesvesno objedinili.