Pozamanterija je naziv za svu robu i pomagala koja se koriste u procesu šivenja (izuzimajući materijale, postave i sl).

Pozamanterija
Radla

U pozamanteriju spadaju:

Spoljašnje veze

uredi