Pozna grčka klasika predstavlja stil u umetnosti stare Grčke

Najočigledniju razliku između klasike V v. p. n. e. i klasike IV v. p. n. e. (pozne klasike)vidimo na Mauzoleju. Mauzolej ima tri friza, od kojih je istočni uradio Skopas.

Predhelenističku skulpturu karakterišu velike statue, neklasična žestina, fizička i emocionalna, izražena naglim pokretina i strasnim izrazima lica. Karakteristične su duboko usađene oči, koje se vezuju za Skopasov stil. Povezanost i sklad su žrtvovani da bi svaka figura dobila više slobode za snažne i neobuzdane pokrete. Ovo je stil eksplozivne snage. figure ovog perioda imaju jasno izražene lične, portretne osobine (npr. statua Mauzola, možda Brijaksisovo delo). Novi motiv je linija nabora u obliku slova „S“ preko grudi, koja stvara efektnu protivtežu obliku tela ispod nje.

Umetnici koji su delovali u ovom period su Lisip, Skopas, Brijaksis i Prakistel.