Sponzorstvo ili pokroviteljstvo je obezbeđivanje resursa (novca, opreme i ljudi) od strane sponzora (neke organizacije), direktno nekom pojedincu ili nekoj organizaciji, sa ciljem da se osposobe za nastavak neke aktivnosti, u zamenu za beneficije vezane za promotivnu strategiju i ciljeve sponzora.

Sponzorstvo automobilskog društva u konjičkog sporta.

Spoljašnje veze uredi