Popis stanovništva u SFRJ 1991: Kiseljak

Po poslednjem službenom popisu stanovništva iz 1991. godine, opština Kiseljak je imala 24.164 stanovnika, raspoređenih u 82 naseljena mesta.

Nacionalni sastav

uredi
Stanovništvo opštine Kiseljak
godina popisa 1991. 1981. 1971.
Hrvati 12.550 (51,93%) 11.218 (53,32%) 10.389 (56,66%)
Muslimani 9.778 (40,46%) 7.841 (37,26%) 6.822 (37,20%)
Srbi 740 (3,06%) 785 (3,73%) 924 (5,03%)
Jugosloveni 600 (2,48%) 765 (3,63%) 55 (0,29%)
ostali i nepoznato 496 (2,05%) 430 (2,04%) 145 (0,79%)
ukupno 24.164 21.039 18.335

Nacionalni sastav po naseljenim mestima, 1991.

uredi

apsolutna etnička većina

uredi
  Hrvati
   ostali i nepoznato

relativna etnička većina

uredi
  Srbi
Nacionalni sastav stanovništva opštine Kiseljak, po naseljenim mestima, prema popisu iz 1991.
naseljeno mesto ukupno Hrvati Muslimani Srbi Jugosloveni ostali
Azapovići 807 621 82 66 34 4
Badnje 97 96 0 0 0 1
Behrići 199 45 153 0 0 1
Bilalovac 1.302 609 680 1 4 8
Bliznice 108 0 108 0 0 0
Boljkovići 92 89 0 0 0 3
Borina 379 355 1 2 5 16
Brizje 60 58 0 0 2 0
Brnjaci 948 839 48 13 25 23
Bukovica 452 104 328 16 0 4
Buzuci 109 103 0 3 3 0
Čalikovac 45 42 0 0 3 0
Čizma 245 221 21 1 2 0
Čubren 239 184 39 2 9 5
Datići 114 101 13 0 0 0
Demići 45 45 0 0 0 0
Devetaci 50 49 0 0 0 1
Doci 287 82 202 0 0 3
Donji Palež 629 263 355 3 8 0
Draževići 461 96 125 213 25 2
Dubrave 188 184 0 0 0 4
Dugo Polje 215 197 11 1 1 5
Duhri 435 9 424 0 2 0
Duke 51 51 0 0 0 0
Gaj 85 71 14 0 0 0
Gojakovac 161 98 4 51 4 4
Gomionica 427 6 417 0 0 4
Gornji Palež 151 11 139 1 0 0
Gradac 6 6 0 0 0 0
Grahovci 72 2 66 3 0 1
Gromiljak 606 425 143 8 16 14
Gunjače 162 155 4 0 0 3
Hadrovci 65 64 1 0 0 0
Han Ploča 435 45 259 101 18 12
Hercezi 182 42 140 0 0 0
Homolj 204 178 0 1 10 15
Hrastovi 690 161 499 7 8 15
Ivica 180 24 142 0 12 2
Jehovac 479 379 83 1 9 7
Katunište 8 8 0 0 0 0
Kazagići 360 166 194 0 0 0
Kiseljak 3.412 2.063 703 167 292 187
Kotačala 25 0 0 0 0 25
Kovači 148 92 8 35 13 0
Krčevine 308 307 0 1 0 0
Križići 37 36 0 0 0 1
Kuliješ 365 337 9 4 11 4
Lug 286 230 35 1 12 8
Ljetovik 261 246 0 0 14 1
Mahala Gomionica 88 0 88 0 0 0
Mahala Višnjica 14 0 14 0 0 0
Male Sotnice 491 165 325 1 0 0
Markovići 82 4 78 0 0 0
Maslinovići 41 10 31 0 0 0
Medovci 25 25 0 0 0 0
Medovići 102 100 0 2 0 0
Miroševići 71 21 47 3 0 0
Mrakovi 112 106 5 1 0 0
Odrače 16 12 3 0 0 1
Paretak 166 110 55 0 1 0
Pariževići 345 328 0 0 3 14
Pobrđe Milodraž 215 0 206 2 2 5
Pobrđe Orahovo 48 48 0 0 0 0
Podastinje 499 477 0 6 2 14
Podastinjsko Brdo 39 16 22 0 0 1
Polje Višnjica 598 404 175 3 10 6
Potkraj 468 174 269 3 21 1
Radanovići 325 38 270 7 5 5
Radeljevići 93 3 90 0 0 0
Rauševac 295 203 80 0 0 12
Rotilj 472 17 440 0 1 14
Solakovići 305 0 300 0 0 5
Stojkovići 9 7 0 0 0 2
Svinjarevo 294 0 282 0 1 11
Šahinovići 56 14 35 7 0 0
Toplica 93 43 50 0 0 0
Tulica 280 1 278 0 0 1
Velike Sotnice 73 15 58 0 0 0
Višnjica 942 216 714 1 3 8
Zabrđe 331 175 153 1 2 0
Završje 147 135 0 1 2 9
Žeželovo 357 88 260 0 5 4
ukupno 24.164 12.550 9.778 740 600 496


Izvori

uredi