Za druge upotrebe, pogledajte Portal (višeznačna odrednica).

Portal u arhitekturi označava posebno naglašen ulaz, dekoracije oko vrata, ili konstrukciju samog ulaza.

Portal na crkvi u Visokim Dečanima

U Egiptu je portal hramova bivao okružen pilonima, u Mesopotamiji su portali bili lučni (Ištarine dveri na vavilonskim zidinama), u helenskoj umjetnosti dobijaju zabatni trougao iznad gornje grede (Lavlja vrata u Mikeni) što razvijaju Grci u pročelju klasičnog hrama, Rimljani koriste etrurske lučne portale gradskih zidina da razviju svoje portale koji će uveliko uticati na razvoj portala u romaničkim i gotičkim crkvenim portalima.

Vidi jošUredi


Spoljašnje vezeUredi