Posmatranje učesnika

Posmatranje učesnika (engl. participant observation) je glavna istraživačka strategija čiji je cilj postizanje bliske i intimne prisnosti s datom grupom pojedinaca (poput religijske, profesionalne ili devijantne grupe) i njihovim običajima kroz intenzivnu upletenost s ljudima u njihovoj prirodnoj okolini. Metoda potiče iz terenskog rada socijalnih antropologa, kao i iz urbanog istraživanja Čikaške škole.[1]

Takvo istraživanje obično sadrži niz drugih metoda: neformalne intervjue, posmatranje učesnika, učešće u životu grupe, kolektivne rasprave, analize ličnih dokumenata proizvedenih unutar grupe, samoanalizu i istoriju života. Usprkos tome što se metoda obično karakteriše kao kvalitativno istraživanje, ona ipak može (što se često događa) sadržati kvantitativne dimenzije.[2][3]

Posmatranje učesnika ima svoje korene u antropologiji, a kao metodologija se može pripisati Franku Hamiltonu, jer ju je on primenio u sopstvenom istraživanju Zuni Indijanaca krajem devetnaestog veka. Nakon toga usledila su mnoga proučavanja nezapadnjačkih društava, naročito u radovima Bronislava Malinovskog, Edvarda Evans-Pričarda i Margaret Mid, u prvoj polovini dvadesetog veka. Posmatranje učesnika se pokazalo najvažnijim pristupom antropologa u njihovom etnografskom istraživanju, a počivao je na negovanju ličnih odnosa sa lokalnim novinarima kao načinu učenja o kulturi, uključujući i promatranje i učešće u društvenom životu grupe. Dok su živeli s kulturama koje su proučavali, istraživači su mogli formulisati izveštaje iz prve ruke i ostvariti nove ideje.

Ta ista metoda proučavanja se takođe primenjivala na grupe unutar zapadnjačkog društva, a naročito je uspešna u proučavanju subkultura ili grupa koje dele snažan osećaj identiteta, gde promatrač samo učešćem može verno pristupiti životu onih koje proučava.[4]

Izvori

uredi
  1. ^ Douglas, Jack D. (1977). Existential sociology. John M. Johnson. Cambridge [England]: Cambridge University Press. ISBN 0-521-21515-3. OCLC 3003275. 
  2. ^ Kaminski, Marek (2004). Games prisoners play : the tragicomic worlds of Polish prison. Princeton, NJ: Princeton University Press. ISBN 0-691-11721-7. OCLC 54356439. 
  3. ^ Richardson, L. 2000. "Writing: A Method of Inquiry." Handbook of Qualitative Research (2nd ed.), edited by N. Denzin & Y. Lincoln. Thousand Oaks: Sage Publications.
  4. ^ Emerson, R. M., Fretz, R. I., & Shaw, L. L. (2001). "Participant Observation and Fieldnotes." In Paul Atkinson, Amanda Coffey, Sara Delamont, John Lofland, & Lyn Lofland (Eds.), Handbook of Ethnography. pp: 356-357. Thousand Oaks, CA: Sage Publications.