Prokul je bio rimski uzurpator, koji se podigao na cara Proba, 280. godine.

Prokul
Lični podaci
Datum rođenja3. vek
Datum smrti281.

On je verovatno imao veze sa Francima, kojima se obratio kada je njegova uzurpacija propala. Živeo je u Albinganumu. Vukao je poreklo od bogatih ljudi, a sam je mogao da naoruža 200 robova. Prokul je bio ambiciozni vojnik i kada su stanovnici Lugdunuma zatražili da povede ustanak protiv Proba, on je pristao. Prokul je svoj ustanak vodio u saradnji sa Bonosom, još jednim uzurpatorom iz te epohe.

Nakon što se vratio sa pohoda protiv Sasanida u Siriji, Prob je primorao Prokula da se povuče na sever. Kada nije uspeo da dobije podršku od Franaka, Prokul je bio izdat i predat Probu, koji ga je ubio, ali je njegovu porodicu poštedeo.