Promocija, odnosno pretvaranje pešaka u figuru je potez u šahu.

Ovim potezom vrši se pretvaranje pešaka u damu, topa, lovca ili skakača. Promocija se vrši u okviru istog potezapešak mora biti zamenjen nekom od figura iste boje. Kod izvođenja nove figure nije važno šta igrač kaže (npr. „Dama!“), ili šta napiše u formular (npr. e8D), već samo šta stvarno odigra. Ako je promovisao damu i zatim okrene topa naopako, šahovski sudija će to smatrati „nedozvoljenom akcijom“ koja se sankcioniše, a u brzopoteznom šahu, sudija može tog igrača i kontumacirati. Sudija treba da pri ruci uvek ima rezervnu garnituru, kako bi na traženje igrača mogao zameniti pešaka.

Ako igrač prilikom promocije ne dodirne svog pešaka i stavi damu na izlazno polje, to nije pravilno, jer istovremeno na tabli može biti samo taj pešak i promovisana figura. Potez nije završen kada je igrač odvojio ruku od nove figure (jasno je da on više ne može izvesti neku drugu figuru), pošto mora još da makne pešaka sa table.

Pravilna promocija

uredi

Čak i najiskusniji igrači umeju da pogreše prilikom promocije pešaka u figuru, pogotovo u vremenskom tesnacu (cajtnotu). Ovde je prikazan primer pravilne promocije, korak po korak.

Početna pozicija primera
abcdefgh
88
77
66
55
44
33
22
11
abcdefgh
Na potezu je beli.
Pravilna promocija (1)
abcdefgh
88
77
66
55
44
33
22
11
abcdefgh
Najpre beli pomera svog pešaka na poslednji red.
Pravilna promocija (2)
abcdefgh
88
77
66
55
44
33
22
11
abcdefgh
Potom beli sa šahovske table uklanja pešaka koji se promoviše u figuru .
Pravilna promocija (3)
abcdefgh
88
77
66
55
44
33
22
11
abcdefgh
I na kraju, beli na izlazno polje pešaka postavlja figuru koju promoviše (damu, topa, lovca ili skakača). U konkretnom primeru, beli je promovisao pešaka u topa.

Vidi još

uredi