Putanja (trajektorija) je linija po kojoj se telo kreće, odnosno linija koja povezuje uzastopne položaje tela u toku kretanja. U astronomiji, sinonim reči putanja jeste orbita [1].Trajektorija predstavlja presek oblasti kretanja i linije putanje.

Putanja kretanja tri tela

Putanja materijalne tačke je linija u prostoru po kojoj se telo kreće i koja predstavlja skup tačaka u kojima je bila, jeste ili će biti materijalna tačka kada se kreće u prostoru u odnosu na izabrani referentni okvir. Od suštinskog je značaja da pojam putanje ima fizičko značenje čak i u odsustvu bilo kakvog kretanja duž nje.

Čak i u prisustvu objekta koji se kreće duž njega, putanja prikazana u unapred određenom sistemu prostornih koordinata sama po sebi ne može reći ništa određeno o razlozima njenog kretanja sve dok se ne izvrši analiza konfiguracije polja sila koje na nju deluju u istom koordinatnom sistemu se vrši.

Nije manje važno da je oblik putanje nerazdvojno povezan i da zavisi od specifičnog referentnog okvira u kome se opisuje kretanje.

Moguće je posmatrati putanju dok objekat miruje, ali kada se referentni okvir pomera. Dakle, zvezdano nebo može poslužiti kao dobar model inercijalnog i stacionarnog referentnog okvira. Međutim, pri dugotrajnom izlaganju čini se da se ove zvezde kreću kružnim putanjama.

Slučaj je takođe moguć kada se telo jasno kreće, ali je putanja projektovana na ravninu posmatranja jedna fiksna tačka. Ovo je, na primer, slučaj metka koji leti direktno u oko posmatrača ili voza koji odlazi iz njega.

IzvoriUredi

  1. ^ Ghini, G. (2017). „A translator can not help but be a text-writer. In occasion of translations of stories of young Chekhov”. Яzыk i tekst. 4 (3): 12—19. ISSN 2312-2757. doi:10.17759/langt.2017040302.