Radovanska reka je najznačajnija pritoka Crnog Timoka. Nalazi se na teritoriji opštine Boljevac u Srbiji. U Crni Timok uliva se kod sela Jablanica.

Radovanska reka
Radovanska reka, pritoka Crnog timoka
Opšte informacije
Dužina18 km
SlivCrni timok
Vodotok
IzvorMirovska reka
Geografske karakteristike
Država/e Srbija

Karakteristike

uredi

Nastaje na 642 metra nadmorske visine, spajanjem Bogdanovog i Predanovog potoka, kao i potoka Žida, u podnožju Južnog Kučaja i Velikog Malinika. Nakon 18 km toka i prirodnog pada od 380 metara, uliva se u Crni Timok kod sela Jablanica.

Krivudavog je toka. Planinskom rekom smenjuju se brzaci i virovi nepredvidive dubine.

Kvalitet

uredi

Voda reke izuzetnog je kvaliteta i bogata je kiseonikom. Ima više izvorišta. U samom selu Ilino nalazi se Ilinsko vrelo – jak izvor hladne pijaće vode koja izvire iz stene. Voda je kanalima i cevima razvedena po celom selu koje ima sve odlike etno naselja sačuvane arhitekture. Reka je natkrivena je gustim krošnjama priobalnog drveća.

Živi svet

uredi

Radovanska reka ima veoma bogat biološki potencijal.

U fauni dna, najzastupljenije su larve tularaša, jednodnevki rodova uglavnom vezanih za kamenu podlogu, gamaridnih račića kao i nekoliko vrsta kamenjarki. Predstavlja prirodno plodište pastrmke za gornji deo Crnog Timoka.

Naučna istraživanja pokazala su da je biološka reprodukcija potočne pastrmke u Radovanskoj reci izuzetno velika.[1]

Turizam

uredi

Vodeni potencijali predstavljaju važan turistički resurs Opštine Boljevac. Najzanačajniji vodotok je Crni Timok (Crna Reka), sa pritokama Radovanske reke, Mirovštice i Arnaute.

Opština je bogata i mnogobrojnim vrelima: vrelo Crnog Timoka u Krivom Viru - Pećura, vrelo Lozica i Buk, Lukovsko vrelo, vrelo Radovanske reke, vrelo Grozničevac i vrelo Mirovštica.

Radovanska reka idealno je mesto za pecanje. U reci se love trofejni primerci pastrmke. Na reci su izgrađeni ribnjaci i stare vodenice.

U blizini Radovanske reka, nalazi se i manastir Krepičevac. Iznad manastira, sa brda Manastirskog vrha, pruža se lep pogled na kotlinu kojom teče Radovanska reka.[2]

Reference

uredi