Računarska grafika

Računarska grafika je stvaranje, obrada, dorada, modelacija i vizuelizacija sintetičkih slika, kao i animacija, u dve, ili tri dimenzije, statičnih i dinamičnih, uz pomoć računara i računarskih programa, koji su dizajnirani i programirani za tu namenu. Računarska grafika danas ima široku primenu u nauci, industriji, arhitekturi i dizajnu.

Primer računarske grafike

U računarsku grafiku, takođe spada i grafički korisnički interfejs (engl. Graphic User Interface - GUI), odnosno, interfejs modernih operativnih sistema i softvera, multimedijalni sistemi koje srećemo na Internetu, grafički multimedijalni programi, uz pomoć kojih se prikazuje sadržaj na optičkim diskovima, tipa CD-ROgM i DVD, itd.

Upotreba računarske grafike

uredi

Računarska grafika je izraz koji se odnosi na produkciju slika preko računara za korišćenje u bilo kom mediju. Statične slike koje se koriste u grafičkom dizajnu se danas skoro u potpunosti stvaraju ili modifikuju uz pomoć računara, kao i statične slike za stripove, ali i slike u pokretu koje srećemo u animacijama. Realistične slike koje srećemo u današnjim video-igrama i simulacijama virtuelne realnosti, ne bi bile moguće bez upotrebe savremenih kapaciteta računarske grafike. Računarska grafika je takođe od velike važnosti u naučnim vizuelnim simulacijama, disciplini u kojoj se koriste slike i boje za modeliranje kompleksnih fenomena kao što su kretanja vazduha i kretanja u električnim poljima. Takođe se koristi u inženjeringu i dizajnu potpomognutom računarima, gdje se dizajnirani objekti crtaju modeliraju, prave simulacije i rade analize uz pomoć specijalizovanih programa ili informacionih sistema.

Specifičnije, računarska grafika se koristi za:

Aski umetnost

uredi

Aski umetnost je jedna od najstarijih oblika računarske grafike. Sastoji se od reprezentacije slika i daljih grafičkih elemenata od slova i znakova. Osnov ove umetničke discipline nastali su još u 19. veku sa prvim pisaćim mašinama a od 60-ih godina se ova umetnost razvijala na polju računarstva.

Vidi još

uredi

Spoljašnje veze

uredi