Redakcija

процес уређивања текста

Redakcija (lat. reductio поправак, поправљање), pripremanje teksta za štampu, pripravljanje dijela za objavljivanje; obrada, prerada, jezičko i pravopisno ujednačavanje svih rukopisa koji treba da se objave u jednoj svesci ili knjizi, uređivanje; osoblje koje radi na jednom dijelu teksta (bavi se obradom i izdavanjem novina, časopisa i knjiga, radijskog ili televizijskog programa); prostorije (uredništvo) u kojima se nalaze redaktori (urednici); novo ili obnovljeno izdanje samog djela; različite varijante nekog starog teksta ili rukopisa. [1][2]

Redakcija je temelj i središte svake izdavačke djelatnosti. Redakcijom, bilo novinskog, bilo knjižarskog, radio ili televizijskog programa rukovodi glavni redaktor (urednik). Danas je prihvaćeno da su redakcija i uredništvo, redaktor i urednik sinonimi. [3]

Reference uredi

  1. ^ Vujaklija M, Leksikon stranih reči i izraza, Prosveta, Beograd , 1954.g.
  2. ^ Grupa autora, Enciklopedija leksikografskog zavoda, Jugoslovenski leksikografski zavod, Zagreb, 1962.g.
  3. ^ Grupa autora, Mala enciklopedija Prosveta, Prosveta, Beograd, 1959.g.