Rezidencija (lat. residentio) je mesto prebivališta, tj. stalnog ili privremenog boravka. Često se odnosi na nekog vladara ili osobu na visokom političkom ili diplomatskom položaju (crkveni velikodostojnici, ambasadori i sl).[1] Takođe može biti sedište određene političke, crkvene ili kulturne ustanove.[2] Rezidencija može biti stan, dvorac, kuća i sl.

Rezidencija ruskog ambasadora u Marseju

Pojam rezident može se odnositi na: opunomoćenog poslanika u inostranstvu — otpravnika poslova, građanina neke države koji stalno živi u drugoj državi, ali i na tajnog rukovodioca špijunaže u nekoj stranoj državi.[3]

Nekada su se rezidencijom nazivala prebivališta važnih crkvenih velikodostojnika, kakvi su vladičanski ili eparhijski dvorom. Danas je pojam proširen na svojevrsno sedište moći u smislu jedne ekonomske, političke ili kulturne, verske, obrazovne ustanove, kao i mesto gde stalno ili naime i privremeno borave neki ugledni velikodostojnici, važni gosti, politički ambasadori, kraljevi, kao i patrijarh, papa, biskupi, i generalno osobe koje su na nekim važnijim funkcijama u različitim društvenim sferama.

Nije retkost da je prva asocijacija na reč „rezidencija” građevina koja je velelepna, istorijska ili je po svojoj veličini prava palata ili dvorac, jer se kroz istoriju ovaj termin koristio kao vrlo čest anglicizam residency, koji označava eleganciju, luksuz, važnost, funkciju, status, položaj, veličinu, ekskluzivitet, pa može biti i sinonim za mesta koja su oličenje nečeg epohalnog, reprezentativnog i bitnog za smeštaj osoba od veoma velikog značaja u politici, kulturi, religiji.[4]

Etimologija uredi

Prema etimološkoj definiciji, pojam „rezidenicija” potekao je iz latinskog jezika i može se objasniti na dva načina:

  • kao originalni prevod pojma residentia sa značenjima sedište, mesto stalnog boravka, mesto stanovanja, prebivalište, dom.
  • kao složenica od latinskih pojmova re (prefiks sa značenjem opet, ponovo i sličnim) i glagola sedere koji znači sesti ili sedeti, boraviti, biti... U tom smislu cela kovanica (re-sedere) se prevodi kao prebivalište, novi početak, stalno mesto boravka, kuća.

U katoličkim zemljama ranije je pojam rezidencija označavao sedište poglavara ove crkve – katoličkih biskupa.[4]

Vidi još uredi

Reference uredi

  1. ^ „rezidencija - Hrvatska enciklopedija”. www.enciklopedija.hr. Pristupljeno 2024-01-17. 
  2. ^ „rezidencija – značenje – Opšte obrazovanje” (na jeziku: srpski). Pristupljeno 2024-01-17. 
  3. ^ Vujaklija, Milan (1986). Leksikon stranih reči i izraza. Beograd: Prosveta. str. 787. COBISS.SR 30905103
  4. ^ a b Marina, Profesor (2018-10-20). „Rezidencija – značenje, pojam” (na jeziku: engleski). Pristupljeno 2024-01-17. 

Literatura uredi