Rim-Sin I je bio vladar države Larsa u drevnoj Mesopotamiji. Vladao je od 1758. do 1699. godine p. n. e. (prema kraćoj hronologiji).

Spisak kraljeva Larse, Luvr, Pariz

Vladavina uredi

Rim-Sin je bio sin Kudurmabuga, elamskog vladara koji je proterao vladara Larse Cili-Adada i na presto postavljao svoje sinove. Nasledio je svoga brata Varad-Sina koji je umro od bolesti nakon kraće vladavine. Protiv Rim-Sina je 1809. godine p. n. e. formirana koalicija država Uruka, Isina, Vavilona i Rapikuma. On ih je sve porazio i zarobio uručkog kralja. U savezu sa Vavilonom, Rim-Sin 1794. godine p. n. e. osvaja Isin čime je prestala postojati I dinastija Isina.

Rim-Sin je vladavinu nastavio podižući hramove. U međuvremenu je vavilonski car Hamurabi naglo ojačao. Godine 1763. p. n. e. uspeva da pobedi Rim-Sina I i zauzme Larsu, a kako je ona od 1794. godine p. n. e. vladala i Isinom, Hamurabi je ovladao čitavom južnom Mesopotamijom.

Vladari Larse uredi

Izvori uredi

  • Istorija starog veka 1 - dr Momir Jović (98—100)
  • Kurt, Ameli (2012). Stari istok. Beograd: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva. ISBN 978-8617180872.