Rista Cvetković

Rista Cvetković Božinče je bio Vranjanac koji je 1878. godine skupio (Skoplje, Veles, Tikveš) na jednoj molbi 5000 potpisa i 800 opštinskih pečata, za pridruženje tih krajeva Srbiji.

Bilo je to u vrijeme bugarske propagande u Makedoniji i Staroj Srbiji. Molbe su uglavnom upućivane knezu Milanu i caru Aleksandru II, ali i na adresu evropskih diplomata i sultana. Turska vlast i bugarsko sveštenstvo se svim silama trudilo da osujeti taj posao prikupljanja potpisa.

Po Spiridonu Gopčeviću, potkazan od slavenofilskih (ruskih) agenata snašla ga je strašna smrt (raskomandan je, raščerečen). Turci prikovaše četiri dijela njegova tijela, zajedno sa molbom, pocjepanom na četiri komada, na četiri stuba s obje strane puta. Najsramnije od svega je bilo što srpska vlada nije odobrila ni 360 dinara, koliko je zahtjevala vranjska sirotinjska kasa, za bijednu siročad mučenikovu. Ubijen je 16. juna 1878. godine.

U jednoj od kasnijih molbi za sjedinjenje sa Srbijom, molba je imala preko 50 opštinskih pečata ali ni jednog potpisa. Razlog je bio strah jer je pohapšeno 250 ljudi iz Skoplja koji su potpisali Božinčetovu molbu, a samo ih je 50 izašlo živih iz tamnice. [1]

ReferenceUredi

  1. ^ Gopčević, Spiridon (1890). Stara Srbija i Makedonija. str. 319., 326. Beograd.