Roštkala (tadž: Roštқalъa) je selo, glavno naselje Roštkalskog rejona na jugozapadu Gorno-Badahšanske oblasti Tadžikistana. Roštkala se nalazi 30 km jugoistočno od Horoga, glavnog grada oblasti, na reci Šahdara, koja utiče u reku Gunt.

Roštkalski rejon u Tadžikistanu