Sabium je bio vladar Prve vavilonske dinastije. Prema donjoj hronologiji, vladao je od 1781. do 1767. godine p. n. e.

VladavinaUredi

Sabium je na prestolu nasledio svoga oca Sumu-la-Ela. Unuk je osnivača dinasije, Sumuabima. Do dolaska na vlast bio je očev namesnik u Siparu. Sabium je nastavio uspešnu politiku svojih prethodnika. Pred kraj njegove vladavine Vavilon se uzdigao u snažnu državu jednaku tadašnjim najjačim državama Mesopotamije - Isin, Larsa, Ešnuna.

Za vreme Sabiumove vladavine pada upad Elamaca u Larsu. Predvodio ih je kralj Kudurmabug koji sa Sabiumom sklapa savez. Između Sabiuma i novog kralja Larse, Rim-Sina I, vladao je mir.

Kraljevi Prve vavilonske dinastijeUredi

LiteraturaUredi

  • Istorija starog veka 1 - dr Momir Jović(105—106)