Sarmatizam

Sarmatizam je naziv za kulturu aristokratije Poljske u 17. i prvoj polovini 18. veka. Naziv vodi poreklo po poljskim plemićima i magnatima koji su sebe smatrali potomcima Sarmata.

Sa sarmatizmom povezuje se borba aristokratije za staleške privilegije i jasno ograničenje prema susednim narodima i drugim religijama. Sa konstruisanom istorijom o sarmatskom poreklu, poljski aristokrati su težili da sebi obezbede vlast u poljskoj kraljevini za vreme takozvane aristokratske republike i svoju neograničenu slobodu pre svega prema izabranom kralju. Sarmatizam je uticao na poljsku umetnost, arhitekturu, literaturu i svakodnevnu kulturu. Kritičari koncepta sarmatizma, koji se smatrao za jedan od razloga za propast poljske kraljevine krajem 18. veka, optužavali su aristokrate za megalomaniju, netoleranciju prema neistomšiljenicima i pripadnicima drugih religija, i za feudalni egoizam.