Solisitor (engl. Solicitor) je advokat u Velikoj Vritaniji koji nema pravo zastupanja pred višim sudovima. To pravo uživaju baristeri, a solisitori obavljaju sve druge pravne poslove.

Opšte pravo

Ovaj članak je dio serije članaka o
sudstvu Engleske i Velsa

Oni rade kao pravni savjetnici u raznim organizacijama i imaju pravo zastupanja samo pred sudovima niže instance (npr. magistratskim sudovima). Postojeće dvije kategorije advokata — solisitori i baristeri — jedinstvene su u svijetu. To je zbog toga što je engleski sudski sistem konzervativan, zbog složenosti vođenja sudskih postupaka u anglosaksonskom pravu (primjenjivanje mnogih sudskih precedenata kao izvora prava), a takođe i činjenica da baristeri ne žele napustiti privilegovani položaj koji im donosi materijalnu korist.

Vidi još

uredi