Spartansko-halkidički rat

Spartansko-halkidički rat vođen je u periodu od 382. do 379. godine p. n. e. između Peloponeskog saveza sa jedne i Halkidičkog saveza sa druge strane. Završen je porazom Halkidikija.

Spartansko-halkidički rat
Deo Spartanska hegemonija

Ruševine Olinta
Vreme382. p. n. e. - 379. p. n. e.
Mesto
Ishod pobeda Sparte
Sukobljene strane
Peloponeski savez Halkidički savez
Komandanti i vođe
Agesipolid, Febida, Teleutije nepoznati
Jačina
nepoznati nepoznati
Žrtve i gubici
nepoznati nepoznati

Na severu Grčke se, nakon Korintskog rata, pojavio moćni neprijatelj. Bio je to Halkidički savez na čelu sa Olintom. U njegov sastav ulazili su skoro svi gradovi Halkidikija i mnogi makedonski gradovi. Ubrzo je Halkidički savez postao mnogo moćniji od Beotijskog. Raspolagao je mnogobrojnim lukama, rudnicima zlata, velikim novčanim sredstvima i bogatim šumama. Savez je otpočeo sa pregovorima sa Atinom i Tebom protiv Peloponeskog saveza. Spartanci objaviše rat Halkidikiju. Za borbu su formirali armiju od 10.000 ljudi. U to vreme pada i početak reorganizacije čitave spartanske države prelaskom sa naturalne na elastičniju novčano-privrednu bazu. Savezničke države svoje obaveze mogle su zameniti plaćanjem danka.

Na putu za Halkidiki, spartanski vojskovođa Febid upao je sa vojskom u Tebu i zauzeo Kadmeju (tebanski akropolj). Potom je pohapsio sve predstavnike demokratije i pobio ih. Stradao je i Ismenija, a Androkle i Pelopida pobegli su u Atinu. Na pritužbe Tebe, Spartanci su formalno osudili Febidu i odredili mu ogromnu novčanu kaznu koja verovatno nije isplaćena.

Pohod na Olint pokazao se teškim. U proleće 381. p. n. e. vojske su se sukobile pred samim zidinama grada. Spartanska vojska je potpuno poražena, a poginuo je Teleutije, brat kralja Agesilaja. Novu vojsku predvodio je sam kralj Agesipolid, ali ni ona nije imala većih uspeha. Olint je osvojen tek na leto 379. godine p. n. e. nakon što je potrošio sve rezerve hrane. Halkidički savez je raspušten, a njegovi članovi prisiljeni su da uđu u savez sa Peloponezom. Spartanska moć bila je na vrhuncu.

Vidi još

uredi

Izvori

uredi
  • Stara Grčka - V. V. Struv, D. P. Kalistov