Specifična težina

Specifična težina je težina jedinične zapremine, zato se ponekad zove jedinična težina

gde je:

masa tela,
gravitaciono ubrzanje Zemlje,
zapremina tela, a
gustina.


Jedinica: N/m3 odnosno N·m−3 (u SI) - čita se: njutn po metru kubnom.

Proizvod mase i ubrzanja predstavlja težinu i može se predstaviti na sledeći način:

odnosno:

Specifična težina je u bliskoj vezi sa gustinom, kao u gornjoj formuli, međutim one nisu sinonimi, a sličnost ovih pojmova je kao kod mase i težine. Gustina tela ne zavisi od gravitacije dok specifična težina zavisi. Na primer gustina vode i na Zemlji i na Mesecu je 1000 kg/m3 dok je specifična težina na Zemlji (na mestima gde je gravitaciono ubrzanje 9,807 m/s2) 9,807 kN/m3 a na Mesecu, zbog slabije gravitacije, približno šest puta manja.

Spoljašnje veze uredi