Srpski magazin

Godišnjak „Srpski magazin" (1896- 1897, Novi Sad- Dubrovnik), koji je nastao kao jedan od pokušaja nastavljanja „Srpsko-dalmatinskog magazina", izdavao je i uređivao Dionisije Miković, iguman risanskog manastira Banja, posvećen Sv. velikomučeniku Georgiju. „Srpski magazin“ je pokrenut u Boki kotorskoj. U to vreme Boka je pod austrijskom vlašću (od 1878. godine administrativno u sastavu provincije Dalmacije) i činila pogranični region prema Crnoj Gori. Ceo prihod od izdavanja „Srpskog magazina“ Miković je ustupio zadarskom „Srpskom glasu".

Naslovna strana izdanja Srpskog magazina za 1896. godinu.