Sterilizacija

вишезначна одредница на Викимедији

Termin sterilizacija ima više značenja.

  • Sterilizacija (medicina) - hirurški postupak kojim se muškarac ili žena čine nesposobnim za razmnožavanje.
  • Sterilizacija (veterina) - postupak u veterini kojim se životinja čini nesposobnom za razmnožavanje.
  • Sterilizacija (mikrobiologija) - postupak uklanjanje mikroorganizama iz namirnica prilikom konzervisanja namirnica na temperaturama od 100-125 °C.
  • Sterilizacija (biologija) ili sterilnost - gubitak sposobnosti biološke reprodukcije usled povrede ili bolesti.
  • Sterilizacija (ekonomija) - označava monetarnu politiku čiji je cilj suzbiti negativne posledice kretanja na tržištu valuta.
  • Sterilizacija (prinudna) - je socijalni program koji se pojavio početkom dvadesetog veka, kao deo negativne eugenike, kako bi se razmnožavanjem sprečilo širenje neželjenih karakteristika neke jedinke.