Стерилизација

вишезначна одредница на Викимедији

Термин стерилизација има више значења.

  • Стерилизација (медицина) - хируршки поступак којим се мушкарац или жена чине неспособним за размножавање.
  • Стерилизација (ветерина) - поступак у ветерини којим се животиња чини неспособном за размножавање.
  • Стерилизација (микробиологија) - поступак уклањање микроорганизама из намирница приликом конзервисања намирница на температурама од 100-125 °C.
  • Стерилизација (биологија) или стерилност - губитак способности биолошке репродукције услед повреде или болести.
  • Стерилизација (економија) - означава монетарну политику чији је циљ сузбити негативне последице кретања на тржишту валута.
  • Стерилизација (принудна) - је социјални програм који се појавио почетком двадесетог века, као део негативне еугенике, како би се размножавањем спречило ширење нежељених карактеристика неке јединке.