Stih je jedan red u pesmi. Od dva ili više stiha sastoji se strofa. Epske pesme su pisane u desetercu, stihu sa deset slogova.

Stihovi iz epskih pesama

uredi

Stari Vujadin

uredi

Đevojka je svoje oči klela:
Čarne oči, da bi ne gledale!
Sve gledaste, danas ne viđeste
đe prođoše Turci Lijevljani,
provedoše iz gore hajduke:
Vujadina sa obadva sina ...