Strobilacija

Strobilacija je oblik bespolnog razmnožavanja deobom tela jedinke na veliki broj novih organizama. Dešava se kod polipa iz klase scifomeduza, nazvanog scifostom, koji veoma liči na hidru.

razviće scifomeduza - 1 -8 scifostom; 9-11 - različiti stupnjevi strobilacije;12, 13 - efire; 14 - odrasla meduza

Strobilacija počinje obrazovanjem niza poprečnih ulegnuća koji se postepeno urezuju u telo dok se poslednjim ne stvori strobila koja ima izgled stuba sačinjenog od naslaganih tanjira (vidi sliku 9 i 10). Ti tanjiri su mlade meduze ili efire, naslagane tako da su im udubljene strane okrenute nagore.

Efire se jedna po jedna, počev od vrha, otkidaju i okreću ispupčenom stranom nagore čime prelaze na plivajući način života. Pošto se još uvek razlikuju od odraslih meduza (po izgledu, veličini i imaju nepotpuno razvijene organe) smatraju se larvama u naročitom stanju.

Transformacija efire u odraslu scifomeduzu obuhvata:

  • obod zvona od duboko režnjevito usečenog (obično ima 8 režnjeva) postaje ravan (vidi sliku;
  • od prvobitnih 4 radijalna kanala obrazuje se sistem složenijih kanala;
  • na obodu zvona razvijaju se ivični pipci;
  • obrazuju se polne žlezde.

Spoljašnje vezeUredi