Torinski kraljevski kanon

списак на Викимедији

Torinski kraljevski kanon ili Torinska lista kraljeva je svitak papirusa, koji predstavlja najkompletniju poznatu hroniku egipatskih faraona. Zapisan je hijeratskim pismom u vreme Ramzesa II (Devetnaesta dinastija, 13. vek p.n.e) na poleđini evidencije o porezima.

Torinski kraljevski kanon

Ovaj dokument se često neprecizno naziva kanon. Torinska lista je neformalna hronološka lista kraljeva od najstarijih vremena do kraljeva Novog carstva sa označenom dužinom vladavine za svakog vladara.[1]

Istorija

uredi

Ovaj svitak papirusa kupio je u Tebi (grad Luksor) italijanski diplomata i sakupljač starina Bernardino Droveti (ital. Bernardino Drovetti) oko 1820. godine. Veruje se da je svitak u to vreme bio neoštećen. Godine 1824. stigao je u Egipatski muzej u Torinu (ital. Museo Egizio). Kada je kutija sa papirusom otvorena u Italiji, otkriveno je da se svitak raspao u mnoštvo delića (oko 300 fragmenata). Žan-Fransoa Šampolion ga je ispitao, ali je uspeo da dešifruje samo neka imena faraona sa većih neoštećenih fragmenata. Saksonski istraživač i Šampolionov rival Gustav Zejfart (1796–1885) načinio je kompletniju reskonstrukciju originalnog papirusa koristeći analizu biljnih vlakana. Alan Gardiner je 1959. objavio savremenu rekonstrukciju ovog dokumenta[2]. Najbolju rekonstrukciju do sada objavio je 1997. egiptolog Kim Rajholt, u kojoj je ispravio greške u odeljku o Četrnaestoj dinastiji[3]. I pored rekonstrukcije, oko 50% papirusa nedostaje.

Godine 2009. u skladištu muzeja pronađena je kutija sa još neupotrebljenim fragmentima kraljevskog kanona.[4].

Dimenzije papirusa su 1,7 m sa 0,42 m. Izrađen je od drugorazrednog papirusa. Ovaj papirus je prvobitno bio evidencija o prikupljenom porezu, a spisak vladara je ispisan na njegovoj poleđini crnim i crvenim mastilom.[5] Sastoji se iz 11 stubaca, a u svakom od njih ima 25-31 red. Kraj papirusa je davno odsečen u segmentu gde je prestao zapis o porezu. Smatra se da je tu postojala još jedna kolona, čija je čista poleđina upotrebljena za novi zapis. Posledlja opisana dinastija u sačuvanim kolonama je Šesnaesta. Papirus je spisak imena preko 300 vladara, godina života, dužine vladavine u godinama, a za neke još i u mesecima i danima. Spisak je bio sastavljen kao kopija podataka iz više izvora. Neka imena vladara ili dužina njihove vladavine su nedostajali u izvorima, tako da je pisar označio ova mesta sa „nije poznato”. U nekim slučajevima vladari su grupisani po porodicama, što približno odgovara dinastijama po Manetonu. Spisak obuhvata i imena marginalnih vladara koji su vladali malim teritorijama, i koje drugi izvori uglavnom ignorišu. Pominju se i kraljevi iz Petnaeste dinastije, Hiksi, koji su vladali Donjim Egiptom i deltom Nila, iako se na listama vladara stranci obično izostavljaju.

Spisak vladara počinje mitskim kraljevima, poput bogova, polubogova i duhova. Činjenica da je spisak ispisan na poleđini starijeg papirusa je verovatno indikacija da ovaj spisak nije imao formalni značaj za autora. Verovatno je trebalo da služi kao pomoćno sredstvo u administraciji. Stoga ovaj papirus nije pristrasan protiv nepopularnih vladara i smatra se da sadrži spisak svih vladara Egipta do kraja 16. dinastije.

 • Prva i druga kolona su posvećene mitskim bogovima, polubogovima i duhovima
 • Kolone 3 i 4 posvećene su vladarima I do V dinastije
 • Peta kolona sadrži kraljeve VI do VIII dinastije
 • Vladari IX i X dinastije predstavljeni su od kraja 5. i na početku 6. kolone
 • Ostatak 6. kolone sadrži XI dinastiju i početak XII dinastije
 • Sedma kolona sadrži spisak ostalih vladara XII dinastije, i nekih vladara XIII dinastije
 • Preostali kraljevi XIII dinastije su u 8. koloni
 • Vladari XIV dinastije su u 9. i na početku 10. kolone
 • U 10. koloni su faraoni XV dinastije
 • Kraljevi XVI dinastije su na kraju 10. kolone i početku 11. kolone
 • Jedanasesta kolona sadrži još imena 15 vladara nepoznate dinastije (XVII dinastija?)

Osim Torinskog kanona, značajni dokumenti koji pominju imena kraljeva Egipta su Abidoski popis kraljeva (takođe 19. dinastija) i Manetonova „Egiptika” (Αἰγυπτιακά, Aigyptiaka) iz Ptolomejskog perioda (rani 3. vek p.n.e).

Vidi još

uredi

Reference

uredi
 1. ^ The Political Situation in Egypt during the Second Intermediate Period, c. 1800–1550 B.C. (Carsten Niebuhr Institute Publications. Vol. 20, ISSN 0902-5499). Copenhagen . 1997. ISBN 87-7289-421-0. str. 9.
 2. ^ GARDINER, Alan H. "The Royal Canon of Turin", Oxford : Printed for the Griffith Institute at the University by V. Ridler, 1959.
 3. ^ Ryholt, Kim. "The Turin King-List." Ägypten und Levante 14, 2004, pp. 135-155.
 4. ^ „3,000-year-old papyrus fragments found”. Pristupljeno 25. 4. 2013. 
 5. ^ Ryholt, str. 135–155

Spoljašnje veze

uredi