Triglav je u mitologiji baltičkih Slovena troglavo božanstvo, verovatno bog rata. Međutim kao vrhovni bog on ima i trostruku ulogu božanstva koji obavlja tri funkcije:

Božanstvo rođenja,
Božanstvo zagrobnog života, smrti i predaka i
Božanstvo održanja čovekovog života.[1]

Takođe sličnost Svetovida i Triglava navodi na pomisao da se može raditi o istom božanstvu, koji se u različitim krajevima, različito nazivao.[2]

Toponimi i sedišta kulta

uredi
 
Planina Triglav u Sloveniji

Središte njegovog kulta nalazilo se u Štetinu i Brandenburgu. U Štetinu, koji je bio okružen trima brdima, na središnjem i najvećem nalazio se hram posvećen Triglavu. U njemu je bila postavljena kultna statua boga sa tri glave i zlatnim povezom preko očiju i usta. Verovalo se da tri glave simbolišu vlast boga nad tri posebna carstva: nebom, zemljom i paklom, a da zlatni povez preko očiju pokazuje da bog ne želi da vidi grehe smrtnika ili sazna za njih. Pri hramu je čuvan konj vranac, sa sedlom od zlata i srebra, koji je korišćen za gatanje pred ratne pohode. Na zemlju je tada polagano devet novih kopalja, na razmaku od jednog lakta, a zatim je zauzdani i osedlani konj tri puta prelazio u oba smera. Ratni pohod bi bio preduziman samo ako Triglavov konj pri prelaženju ne bi dotakao ni jedno koplje.

 
Triglav u Volinu

Oton Bamberški porušio je svetilište u Štetinu i tri glave odsečene sa Triglavove kultne statue poslao papi u Rim. Kultne statue Triglava koje su se nalazile u ostalim mestima bile su posrebrene ili pozlaćene.

Takođe vrlo je značajan toponim u Sloveniji Trigava, odnosno planina Triglav, koja je ušla i u Slovenački grb. Ovakvo poštovanje može ukazati da se radi o nekad vrhovnom božanstvu na prostoru Slovenije.

Osobine

uredi

Triglav je, kao i Svetovid, dobar prorok, i on svoju volju pokazuje ljudima, pomoću njemu posvećenog crnog konja. I Triglavov vranac kao i Svetovidov belac ništa ne radi. Niko ne sme da ga se dotakne, sem četiri žreca, koji ga paze i timare. Po jedan žrec uvek ide za njim. On ima svoje sveto sedlo ukrašeno srebrom i zlatom, i ono je visilo uvek kraj njegova kipa u hramu njegovom. Triglav se smatrao vrlo sklonim čoveku. Način proricaca Triglavovim vrancem razlikuje se od načina po kome Svetovidov belac proriče. Triglav je kao i bogovi sa Rujna i Retre, i kao svi slovenski bogovi pre svega bog rata. Neki naučnici misle da je Triglav verovatno podmlađena forma starog panslovenskog božanstva.[3] On je zatim i onaj koji oblači polja travom i daje svega poklonicima svojim.[4]

Velesova knjiga predstavlja Triglava kao jedno božanstvo koje se pojavljuje u tri različita lika. Ovaj koncept preuzet je iz hrišćanskog učeja o svetom trojstvu ali i vedskog učenja o božanstvu po imenu Trimurti. Božanstvo Trimurti činila su tri boga (Brama, Višnu i Šiva) koji, iako imaju svoj božanski identitet, zapravo predstavljaju različite kvalitete jedne kosmčke sile (stvaranje, održavanje i uništavanje).[5]

Reference

uredi
  1. ^ Sreten Petrović - Sistem Srpske mitologije
  2. ^ Luj Leže - Slovenska mitologija
  3. ^ L. Niderle: op. cit. str. 149-150.
  4. ^ Spasoje Vasiljev - Slovenska mitologija, Srbobran, 1928.
  5. ^ Triglav na www.starisloveni.com, Pristupljeno 25. 4. 2013.

Spoljašnje veze

uredi