Trulski sabor ili Peto-šesti sabor je naziv za crkveni vaseljenski sabor održan u Konstantinopolju 691.-692. godine.

Trulski sabor na minijaturi iz 16. veka

Sabor je sazvan 11 godina nakon Trećeg carigradskog sabora u nastojanju da donese disciplinska pravila za Crkvu koju prethodna dva sabora (Drugi i Treći carigradski) nisu bili doneli. Sazvao ga je i njime predsedavao vizantijski car Justinijan II. U radu sabora učestvovalo je 215 episkopa, uglavnom iz istočnih delova Rimskog carstva. Njegovi su dokumenti izuzetno važni kao izvor unutrašnjeg crkvenog prava za pravoslavne crkve, koji ih smatraju dokumentima Šestog vaseljenskog sabora.

Cilj sazivanja sabora je uvesti nova i strožija pravila za Crkvu.

102 kanona koja je usvojio Trulski sabor ponekad se u pravoslavnoj crkvi nazivaju odlukama Šestog vaseljenskog sabora, jer se on smatra njegovim nastavkom.

36. pravilo potvrdilo je 28. pravilo Halkidonskog sabora, koje Rim nije prihvatio: „Obnavljanjem zakona sto pedeset svetih otaca koji su se okupili u ovom gradu, i šest stotina i trideset okupljenih u Halkedonu, utvrđujemo da presto Carigrad ima jednake prednosti sa prestolom drevnog Rima, i štaviše, neka se uzdiže u crkvenim stvarima, budući da je drugi; na kraju je naveden presto velikog grada Aleksandrije, zatim presto Antiohije, a nakon toga presto grada Jerusalima. "

82. pravilo zabranilo je prikazivanje Isusa Hrista u obliku jagnjeta i umesto toga propisalo je da se On predstavlja na ikonama "u skladu s ljudskom prirodom".

13. pravilo osudilo je celibat sveštenika; 55. post, koji je usvojila zapadna crkva.

11. pravilo zabranilo je različite odnose sa Jevrejima pod pretnjom ekskomunikacije, uključujući zabranu zajedničke molitve sa njima:

„Niko od pripadnika sveštenika ili laika ne bi trebalo da jede beskvasni hleb koji su dali Jevreji, niti da ulazi u zajednicu sa njima, niti ih naziva u bolestima, i prihvata lekove od njih, ili se pere u kupaonicama. Ako se neko usudi to učiniti: neka sveštenik bude raščinjen i laik neka bude ekskomuniciran."

Odluke sabora potpisali su car i četiri patrijarha:

i drugi istočni episkopi.[1]

Akti Svetoga sabora bili su poslati u Rim kako bi ih papa Sergije I mogao potpisati. Sergije je odbio da ih potpiše, nazivajući ih zabludama. Trulski sabor u zapadnoj crkvi do danas nije priznat.[2]

Izvori Uredi

  1. ^ Canons of the Council in Trullo
  2. ^ Hugh Henry, "Agnus Dei (in Liturgy)" in Catholic Encyclopedia (New York, 1907)