Турнир (од франц. tournoi) je prvobitno označavao borbu dva viteza, u srednjem veku. Turniri su se priređivali na dvorovima (francuski, engleski, nemački...) gde su borci (suparnici) učestvovali u međusobnoj borbi na konju sa mačem, kopljem i štitom. Borba je bila po strogo definisanim pravilima i u njoj su učestvovali isključivo plemići.

Турнир барона у 15. веку.

Danas se pod turnirom podrazumevaju sportska takmičenja najčešće u pojedinačnim sportovima: šah, tenis, golf, karate, boks... ali i u ekipnim sportovima: fudbal, košarka, rukomet, odbojka... Na turnirima učestvuje više pojedinaca ili ekipa i mogu biti raspoređeni po grupama.

LiteraturaUredi

  • VUJAKLIJA Milan, LEKSIKON STRANIH REČI I IZRAZA, Prosveta, Beograd, 1991. godina