Ujmište ili Ujamište (alb. Ujmishti) je selo [1] i bivša opština u okrugu Kukes, na sjeveroistoku Albanije. Dio je Tedrine u oblasti Ljuma.

Godine 2011. selo je imalo 1797 stanovnika.

Ivan Jastrebov je zapisao da je u njegovo vrijeme Ujmište imalo 140 kuća. O nazivu sela je zapisao da su mu ljudi iz tog kraja pričali da se to selo zvalo Ujamište. Po njima, naziv je dobio po tome što je od starine, kod tog sela na Drimu, postojalo nekoliko vodenica (mlinova) gdje se mljelo žito. Ujmište je od riječi ujam (srpski) koja označava dio brašna koji ze daje u zamjenu za mljevenje, tj. zakup vodenice. Ujmiti, unajmiti. [2] Grbaljski zakonik iz 1427. godine u 61. članu spominje ujam. I jedan prijelaz na Drimu u oblasti Zadrima nosi srpsko ime za mlin, Vau-i-Mulinavet. Prijelaz je bio blizu sela Baldrena i vodio je do vodenice (mulinavet znači mlin, vodenica, a vau je na albanskom prijelaz, od latinskog douane-carina ili srpskog dijeljenje) [3]. Ujmište se u doba Jastrebova dijelilo na četiri rejona: Skavica, Đokaj, Đonaj (kaže se i Maljčenaj) i Domaj. Skavica je u Tedrini, tj. sa iste strane Drima. U njoj je tada ostala samo jedna kua, dok je ovdje zaista bilo selo Ujmište. Jastrebov pretpostavlja da u tom selu treba vidjeti Flavija Komnina Umenestria i Vumanastia. Isti Flavije Komnin je i kod Dikanža. Konstantina Kastriota naziva Meserechus (Zadrimljanin?). Predio iza Drima na sjeverozapadnoj strani, tamo gdje je Postripa, Arnauti zovu Mazrekovo. Navjerovatnije se i na arnautskom predio zvao Tedrina, gdje su Seroj (Serina) i Ujmište. Uzevši da je u Ujmištu stara Umenestia, u Sroju (Serine) Kastrioti su imali svoje posjede, pa takođe time se objašnjava da se zato prozvalo Masrekom, jer su ta imanja bila u Masreci, Tedrini, Zadrimi. Pošto je Konstantin Kastriot bio vladar Serine, Kostura i Vumenestrije, ovo posljednje selo je svakako bilo blizu Serine. Po Makuševu Mat i Vumanastia su isto. Ljumski kraj kod sela Ujmišta je prije 200 godina, od Jastrebovog vremena, imao pašnjake koji su pripadali selu Skavici tj. Ujmištu. Selo je uvijek bilo spojeno mostom preko Drima. Most je tada bio drveni, a Drim tu nije širok.

Iz ovog sela je porijeklom i prizrenski Mahmud-paša Rotlja (Rotulović). Taj paša još sebe nije smatrao Arnautinom, bolje je govorio srpski nego arnautski. Nema ni 100 godina od Jastrebovog doba kako se Ljuma počela poarnaućivati. [4]

Reference

uredi
  1. ^ Gugl mape, Ujmište, Albanija. 
  2. ^ Jastrebov, Ivan (2018). Stara Srbija i Albanija, pp. 423. Beograd: Službeni glasnik. 
  3. ^ Jastrebov, Ivan (2018). Stara Srbija i Albanija, pp. 401. Beograd: Službeni glasnik. 
  4. ^ Jastrebov, Ivan (2018). Stara Srbija i Albanija, pp. 424. Beograd: Službeni glasnik.