Wadjet - Eye of Horus
napisano hijeroglifima
D10

Udžat oko (Wedžat oko), ili Oko Horusa, nekad i Oko Ra, je staroegipatski Funerarni simbol, zaštite i kraljevske moći. Simbol se javljao na predstavama Horusove majke Hator.

Ucat oko, kasnije nazvano oko Horusa

Rano su sunce i mesec identifikovani sa očima Horusa. Levo oko je oko Horusa, simbol meseca. Desno oko je oko Rea, simbol sunca.

Ozleđeno oko Horusa je izliveno. Ime udžat koje je oko dobilo, može da znači celi, obnovljeni. Oči pokojnika su prozor pokojnika na sarkofagu. Različita mišljenja o tome da li udžat predstavlja ljudsko oko ili sokolovo, ali je znak ispod znak na obrazu sokola, a linija suza se nekada sreće kod geparda.

Spoljašnje veze

uredi