Federati (lat. Foederati) su u Rimskom carstvu bili narodi kojima je bilo dozvoljeno da se nasele na teritoriji Rimskog carstva, a oni bi se obavezali sporazumom (lat. foedus) da će davati određeni broj vojnika ukoliko carstvo bude napadnuto i da će voditi istu politiku kao i Rim. Na taj način Rim se borio protiv drugih varvara koji su se obrušavali na carstvo. Franci su prvo germansko pleme koje je dobilo status federata 358. godine, kada ih je car Julijan pustio da se nasele u severnoj Galiji u kojoj je tokom prethodnog veka došlo do značajnog pada stanovnika u zamenu za pomaganje u odbrani granice na Rajni.

Vojni odredi uredi

Federati su bili vojni kontingenti koje koje su saveznici (lat. socii) bili obavezni da u slučaju rata stave na raspolaganje Rimljanima. Jačina kontingenata određivana je ugovorom, a regrutovale su ih, opremale i plaćale dotične savezničke države (grad, pleme). Federati su bili organizovani u kohorte pod domaćim komandantima, a više kohorti činilo je legiju (lat. alae) pod komandom Rimljana. Imali su veliku ulogu u zaštiti granica Rimske Imperije. Federati nestaju u Italiji posle Savezničkog rata (90-88. p. n. e.), kada su Italici dobili građansko pravo.[1]

U izvorima teško je razlikovati federate od pomoćnih trupa slobodnih rimskih saveznika i varvarskih trupa u stalnoj rimskoj službi. U Vizantiji, federati su bili trupe varvarskih najamnika.[1]

Reference uredi

  1. ^ a b Gažević, Nikola (1971). Vojna enciklopedija (knjiga 2). Beograd: Vojnoizdavački zavod. str. 750. 

Literatura uredi

Spoljašnje veze uredi