Filip Gajo, koji se nazvao srpskim primsom, bio je nadbiskup u Baru u periodu od 1485. do 1509. godine. Ovog Mlečanina je imenovao papa Inoćenco Osmi. Još uvijek nije jasno, ali je Filip još za pontifikata u Baru, bio i u Vićenci, kao namjesnik biskupa toga grada. U Vićenci je dočekao i burbonsku princezu Anu (na njenom putuza Ugarsku, na svadbu sa kraljem Vladislavom). U Veneciji je, 1503. godine, kao namjesnik biskupa tog grada, urezao je u spomen-ploči naziv crkve u kojoj se spominje kao primas.

Literatura: uredi


Nadbiskup Bara
14851509