Frajher (nem. Freiherr) je titula koju nose porodice koje pripadaju nižem plemstvu. Ova titula se javlja u Nemačkoj, Austrougarskoj, nordijskim i baltičkim zemljama. U Nemačkoj se ova titula do 1919. godine stavljala ispred ličnog imena, kada postaje sastavni deo prezimena. Titula frajher je u istom rangu sa titulom baron.