Hardomil (tepčija)

Hardomil (umro pre 1327) je bio srpski plemić sa titulom tepčije.

Biografija uredi

Hardomil se pominje 1327. godine u sporu oko međa vlastelinstva manastira Hilandara i teritorija Hardomilovih sinova. Gervasije, iguman Hilandara, je 1327. godine na dvoru Stefana Dečanskog zbog spora između međa vlastelinstva Hilandara i teritorija Dmitra i Borislava, sinova tepčije Hardomila. Hardomilići su tvrdili da je selo Kosorić i manastir Kosorić njihov. Gradislav je poslat da arbitira zajedno sa dvanaest lokalnih starešina koji će presuditi u sporu. Miloš Blagojević je smatrao da je čelnik utvrđivao međe u sporovima u kojima su se crkveni zemljoposedi međili sa svetovnim. Spor je rešen u korist Hilandara.

Hardomil je kao tepčija služio srpskog kralja Stefana Dečanskog (1321-1331). Nasledio ga je tepčija Vladoje. Redosled titula na srpskom dvoru tada je bio: stavilac, čelnik, kaznac, tepčija i vojvoda.

Izvori uredi