Hipocikloida (od grč. ὑπό -pod, ispod i grč. κυκλος-krug ) je kriva, koju iscrtava tačka na obodu kruga, koji se bez klizanja kotrlja po unutrašnjoj strani drugoga nepokretnoga kruga, čiji centar je u ishodištu.

Hipocikloida

Svojstva Uredi

Ako manji krug ima polumer r, a veći krug diamer R = kr onda je parametarska jednačina hipocikloide data sa:

 
 

ili sa:

 
 
  • Ako je   celobrojan onda je hipocikloida zatvorena i ima   šiljaka. Za   dobija se prava, a krugovi se nazivaju Kardanovi krugovi prema Đirolamu Kardanu, koji ih je prvi izučavao.
  • U slučaju da je   racionalan broj jednak p/q tada hipocikloida ima p šiljaka.
  • U slučaju da je   iracionalan broj kriva se nikada ne zatvara, pa se dobija beskonačan broj šiljaka.

Primeri Uredi

  • Hipocikloida predstavlja specijalni slučaj hipotrahoide.
  • Deltoida je hipocikloida sa tri šiljka
  • Astroida je hipocikloida sa četiri šiljka

Vidi još Uredi

Literatura Uredi