Cekin (dukat) je jedan od naziva (u Dalmaciji, Zeti i kasnije, u Crnoj Gori) za mletački zlatni novac (po riječi „zecca“-kovanica). Od 1284. godine, kuje ga Mletačka republika. Težine 3,56 grama, do XV vijeka je najrasprostranjeniji novac u srednjovjekovnom Sredozemlju. U balkanskim zemljama nazivao se i dukat, po natpisu ducatus (duždeva zemlja) koji se nalazio na aversu. U srednjovjekovnoj Zeti i Crnoj Gori (do kraja XVI vijeka) nije se upotrebljavao u većoj mjeri, osim u primorskim gradovima pod mletačkom vlašću. Od XVII vijeka je prisutnija valuta u Crnoj Gori, a pominje se i u crnogorskim testamentima. Početkom XVIII vijeka u Crnoj Gori je vrijedio 125 akči (aspri) a početkom XIX vijeka, dva talira (šest groša ili četiri srebrna fiorina) ali ga kao sredstvo plaćanja potiskuje fiorin.

Cekin (dukat) dužda Franćeska Dandola (vladao od 1329-1339)

Literatura

uredi

Vidi još

uredi

Spoljašnje veze

uredi