Ce-dur

osnovna notna skala koja se uči u prvom razredu osnovne škole, počinje tonom DO (C) a završava se sa DO2 (C2)

Ce-Dur je durska lestvica, čija je tonika ton ce (c). Ova lestvica nema predznaka. Njena paralela je a mol koja takođe nema predznake. Takođe, jako je bitno znati kako se tonovi čitaju u solmizaciji i po abecedi. Solmizacija: do re mi fa sol la si do Abeceda: ce de e ef ge a ha ce , a u zapisu se piše c d e f g a h c. U svakom duru uključujući i ovaj polustepeni su između 3. i 4. i 7. i 8. Polustepen je mesto gde nema nijedne dirke (na klaviru) između ta 2 tona. U našem slučaju to su mi fa i si i do. U skali, polustepeni se obeležavaju samo između ta 2 tona, i iznad njih nacrtate samo naopako slovo V tako da ih spojite. Izgledaće kao 2 trešnjice sa spojenim drškama. Ispod svake skale, ispod svakog tona napiše se njegov broj u lestvici rimskim brojevima.

Ce-dur
Paralelnaa-mol lestvica
Dominantnanota g (ge ili sol)
SubdominantnaF (ef ili fa)
Kvintakordtrozvuk: c e g / do mi sol
Simboli akoradaC Dur

Zapis lestvice u violinskom ključu uredi

 

Šablon:C dur lestvica