DSL (engl. Digital Subscriber Line; u prevodu: „digitalna pretplatnička linija“) je tehnologija koja omogućava digitalnu razmenu podataka, preko postojećih bakarnih provodnica (kablovskih parica) koje dolaze u domove kao telefonska linija. Za uspostavljanje DSL linije obavezan je DSL modem. Brzina preuzimanja podataka (download) se kreće od 128 kb/s do 24 Mb/s, u zavisnosti od varijante tehnologije koja se koristi. Kod asimetričnog načina slanja i prijema podataka (ADSL) brzina slanja (upload) je manja nego brzina preuzimanja podataka, dok su kod simetričnog načina (SDSL) brzine iste.

DSL modem

VarijanteUredi

U literaturi se DSL tehnologije zbog raznih varijanti nazivaju xDSL. Postoje sledeće varijante: HDSL, RADSL, VADSL, VDSL, BDSL, IDSL, SDSL i SHDSL.

Udaljenost od centraleUredi

Ako se povećava udaljenost od centrale nivo signala u bakarnoj parici opada, tako da korisnik koji se nalazi dalje od centrale neće imati željenu brzinu ili u najgorem slučaju DSL neće moći da radi. Maksimalna udaljenost za ADSL je 5,5km.

Poređenje brzinaUredi

  • Analogni modem – najveća brzina 56 kb/s
  • ISDN – digitalna tehnologija, najveća brzina 128 kb/s
  • DSL – digitalna tehnologija, trenutno je u Srbiji najveća brzina 100 Mbit/s

Spoljašnje vezeUredi