GPRS (engl. General Packet Radio Service) je usluga koja je na raspolaganju korisnicima mobilnih telefona i omogućava im pristup internetu. Usluga omogućava teoretsku brzinu prenosa do oko 170 kB/s . Za razliku od linearnog prenošenja govora, ovde se podaci razlažu u pakete, koji se tek kod primaoca ponovo slažu u ispravnom redosledu.

Koristljivost uredi

U 2003. maksimalna brzina je bila 30—40 kB/s, dok je kašnjenje u minimumu variralo između 600—700 ms, ali je često prelazilo 1 sekund.

Spoljašnje veze uredi