8088 je mikroprocesor razvijen u Intelu, baziran na 8086, sa 16-bitnim registrima i 8-bitnom eksternom magistralom podataka. Procesor je korišćen u računaru IBM PC.

Intel 8088

8088 razvijen je paralelno sa 8086. da bi mogao da se koristi sa starijim komponentama koje su podržavale 8-bitne magistrale podataka, istovremeno pružajući mogućnosti nove arhitekture 8086. Kasnije su na osnovu ove generacije razvijeni i 80188, 80186, 80286, 80386, 80486, od kojih se neki i danas koriste.

Oba mikroprocesora imaju arhitekturu zasnovanu na 8080. i 8085. sa sličnim skupom registara, ali su prošireni podrškom za 16-bitno adresiranje. Mikroprogrami za 8080 su kompatibilni sa 8086 i 8088.

Magistrale uredi

Oba mikroprocesora imaju sledeće unutrašnje magistrale:

 • Address Bus (adresna magistrala ) - širine 20 bita = mogućnost adresiranja do 1 MB memorije.
 • Data Bus - (magistrala za podatke ) - širine 16 bita = mogućnost pristupa podacima čirine 16 bita u jednom koraku, odavde potiče naziv 16-bitni mikroprocesor.
 • Control bus (kontrolna magistrala ) - prenosi kontrolne (upravljačke) signale

Registri uredi

Oba mikroprocesora imaju sledeće registre:

 • 4 16-bitna registra opste namene, koji se mogu adresirati i kao 8 8-bitnih registara:
  • AX - Akumulator
  • BX - Bazni registar
  • CX - brojački registar
  • DX - registar podataka
 • 2 16-bitna pokazivačka registra:
  • SP - Stack pointer
  • BP - Base pointer
 • 2 16-bitna index registra:
  • SI - Source index
  • DI - Destination index
 • 4 16-bitna segment registra:
  • CS - Code segment
  • DS - Data segment
  • SS - Stek segment
  • ES - Extra segment
 • IP - Instruction-Pointer
 • Status registar sa 9 flegova:
  • CF - carry flag
  • PF - parity flag
  • AF - auxiliary carry flag
  • ZF - zero flag
  • SF - sign flag
  • TF - trap flag
  • IF - interrupt enable flag
  • DF - direction flag

Brzina uredi

Mikroprocesori su radili na brzinama od 4.77 do 10 MHz.

Prosečno vreme izvršavanja instrukcija u ciklusima:

 • addition: 3–4 (register), 9+EA–25+EA (memory access)
 • multiplication: 70–118 (register), 76+EA–143+EA (memory access)
 • move: 2 (register), 8+EA–14+EA (memory access)
 • near jump: 11–15, 18+EA (memory access)
 • far jump: 15, 24+EA (memory access)

EA: vreme potrebno za računanje efektivne adrese - od 5 do 12 ciklusa

Upotreba uredi

Najpoznatiji računar zasnovan na 8088 je IBM PC. 8088 je u njemu radio na brzini od 4.77 MHz.

Inženjeri IBM-a želeli su u početku da koriste mikroprocesor Motorola 68000, ali IBM je već imao licencu da proizvodi 8086 i odgovarajuću familiju mikročipova. Na kraju je prevagnulo to sto je 8-bitni 8088 mogao da koristi postojeće 8085 komponente, i nov računar mogao je biti zasnovan na modifikovanom 8085 dizajnu, što je inženjerima IBM-a bilo lakše od prelaska na potpuno novu Motorolinu arhitekturu.

NEC je razvio kompatabilan V20 mikročip koji je doneo 20% brži rad.

Vidi još uredi

Spoljašnje veze uredi


Intel mikroprocesori
4004 | 4040 | 8008 | 8051 | 8080 | 8085 | 8086 | 8088 | iAPX-432 | 80186 | 80188 | 80286 | 80386 | 80486 | i860 | i960 | Pentium | Pentium Pro | Pentium II | Celeron | Pentium III | X-Scale | Pentium IV | Pentium M | Pentium D | Pentium Extreme Edition | Xeon | Core | Core 2 | Itanium | Itanium 2