Konformacioni izomerizam

Konformaciona izomerija je forma stereoizomerije u kojoj izomeri mogu preći jedan u drugi ekskluzivno putem rotacije oko jednostrukih veza.[1] Takvi izomeri se generalno nazivaju konformacionim izomerima ili konformerima, i specifično rotamerima[2] kad se razlikuju po rotaciji oko samo jedne veze. Konformacioni izomeri su razlikuju od drugih klasa stereoizomera kod kojih je za interkonverziju neohodno raskidanje i ponovno formiranje hemijskih veza. Rotaciona barijera je energija aktivacije koja je neohodna za interkonverziju rotamera.

Konformeri butana, prikazani u Njumanovoj projekciji.

Tipovi konformacionog izomerizma

uredi

Postojanje više od jedne konformacije, obično sa različitim energijama, je posledica rotacije oko hemijskih veza. Butan ima tri rotamera: dva gauche konformera, koji su enantiomerni i jedan anti konformer, kod koga su četiri ugljenična centra koplanarna. Tri konformacije sa diedralnim uglovima od 0°, 120° i 240° se ne smatraju rotamerima, nego tranzicionim sta++njima.

Primeri konformacionog izomerizma su:

  1. Linearna konformacija alkana
  2. Konformacija prstena
  3. Atropizomerizam - usled ograničene rotacije oko veze, molekul može da bude hiralan.
  4. Uvijanje molekula, pri čemu su neki oblici stabilni i funkcionalni, a drugi nisu.

Ravnotežna populacija konformera

uredi
 
Bolcmanova distribucija % konformera najniže energije u dve komponente sistema u ravnoteži na različitim temperaturama (stepeni Celzijusa, boja) i razlika energije u kcal/mol (x-osa

Populacija različitih konformera sledi Bolcmanovu distribuciju:

 

Na levoj strani je ravnotežni odnos broja konformera i i totalnog broja konformera.   je relativna energija i-tog konformera u odnosu na konformer minimalne energije.   je relativna energija k-tog konformera u odnosu na konformer minimalne energije. R je molarna konstanta idealnog gasa (8.31 J/(mol·K)), i T je temperature u Kelvinima (K). Delilac na desnoj strani je particiona funkcija.

Literatura

uredi
  1. ^ IUPAC definition of a conformer Архивирано на сајту Wayback Machine (21. децембар 2010).
  2. ^ IUPAC (1996). „Rotamer”. Kompendijum hemijske terminologije (Internet izdanje).