Portable Document Format (skraćeno: PDF) je oblik zapisa dokumenata unutar datoteke koji je napravilo preduzeće Adobi sistems 1993. godine. Koristi se za zapis dvodimenzionalnih dokumenata u obliku koji je nezavisan od softvera i hardvera uređaja na kome se nalazi.

PDF
Ekstenzija datoteke:.pdf
Razvio:Adobe
Prvo pojavljivanje:1993.
Tip formata:PostScript (Vektor)

Svaki PDF-dokument sadrži kompletan opis dokumenta, uključujući tekst, vektorsku grafiku, rasterske slike, te može sadržavati i fontove potrebne za prikaz teksta. Za prikaz PDF-dokumenata potrebno je imati odgovarajući program na računaru, koji je obično besplatan i može se preuzeti sa interneta.

Ovaj oblik zapisa je zasnovan na programskom jeziku PostScript. Može se prepoznati po tome što su prva četiri bajta zapisa dokumenta uvek %PDF. Ime dokumenta (datoteke) obično završava sa .pdf.

Spoljašnje veze uredi